Informacje medyczne firmy Novavax

OŚWIADCZENIE: TA STRONA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I INNYCH ODPOWIEDNICH OSÓB DECYZYJNYCH W Polsce.

Jeśli NIE JESTEŚ pracownikiem służby zdrowia w Polsce, przejdź do strony Informacji medycznych dla konsumentów.

Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia w innym kraju, wróć do sekcji wyboru kraju.

Szczepionka (rekombinowana, adjuwantowa) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM

Dla szczepionki (rekombinowanej, adjuwantowej) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM uzyskano warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w zakresie aktywnego uodpornienia w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 u osób dorosłych w wieku co najmniej 12 lat.

Informacje dotyczące szczepionki (rekombinowanej, adjuwantowej) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM

Jeśli masz pytanie dotyczące szczepionki (rekombinowanej, adjuwantowej) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM, przydatne informacje znajdziesz w poniższych materiałach.

Wniosek o udzielenie informacji medycznej

Czy masz pytanie natury medycznej lub naukowej dotyczące wyrobu medycznego firmy Novavax? Skontaktuj się z ekspertami ds. informacji medycznych Novavax, którzy przygotują zindywidualizowane, oparte na dowodach, zrównoważone i aktualne informacje medyczne. 

Pracownicy służby zdrowia mogą wnioskować o informacje medyczne, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Wniosku o udzielenie informacji medycznej, klikając przycisk poniżej.

Wniosek o udzielenie informacji medycznej

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego (ZN)

Jeśli masz obawy związane ze zdarzeniem niepożądanym, należy je zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w witrynie http://www.urpl.gov.pl.

Ewentualnie, budzące obawy zdarzenia niepożądane związane z produktem firmy Novavax mogą być zgłaszane do Działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii firmy Novavax pod numerem telefonu +48 22 104 74 91 lub poprzez formularz Zgłoszenia zdarzenia niepożądanego firmy Novavax.

Zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu

Jeśli chcesz złożyć zażalenie dotyczące wady fizycznej produktu firmy Novavax lub jego opakowania, możesz to zrobić, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Zażalenia dotyczącego jakości produktu, klikając przycisk poniżej.

Zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.