Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego (ZN)

Ta strona przeznaczona jest dla mieszkańców kraju Polsce.

Ten formularz NIE jest przeznaczony do wnioskowania o udzielenie informacji medycznej i/lub zgłaszania zażaleń dotyczących jakości produktu. Do tych dwóch sekcji prowadzą linki na dole strony.

Ten formularz NIE jest również przeznaczony do zgłaszania zdarzeń niepożądanych, które wydarzają się podczas udziału w badaniu klinicznym. Osoby biorące udział w badaniu klinicznym powinny zgłaszać zdarzenia niepożądane ośrodkowi badawczemu.

Osoby otrzymujące produkt medyczny firmy Novavax powinny najpierw skontaktować się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub świadczeniodawcą przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w swoim leczeniu.

Zdarzenie niepożądane oznacza niepożądane zdarzenie natury medycznej u pacjenta, któremu podawany jest produkt medyczny, które niekoniecznie jest związane związkiem przyczynowym z leczeniem. Zdarzenie niepożądane może zatem obejmować niekorzystny i niezamierzony objaw przedmiotowy (np. atypowe wyniki laboratoryjne), objaw podmiotowy lub schorzenie chwilowo kojarzone z korzystaniem z produktu medycznego, niezależnie od tego, czy zostanie uznane za powiązane z produktem medycznym. Powyższe obejmuje tzw. zgłoszenie okoliczności szczególnych, takich jak:

 • Przedawkowanie, nadużywanie lub niewłaściwe stosowanie produktu;
 • Zdarzenie niepożądane występujące po zaprzestaniu przyjmowania produktu;
 • Brak efektów/skuteczności produktu;
 • Przypadkowa lub związana z wykonywanym zawodem ekspozycja na działanie produktu;
 • Błąd medyczny (podejrzewany lub faktyczny, w tym zdarzenia potencjalnie wypadkowe [„near-miss”]);
 • Ciąża lub ekspozycja na działanie produktu w trakcie karmienia piersią;
 • Podejrzewana transmisja czynnika zakaźnego za pośrednictwem produktu;
 • Nieoczekiwana korzyść terapeutyczna lub kliniczna;
 • Podejrzenie lub stwierdzenie sfałszowania produktu;
 • Pozarejestracyjne stosowanie produktu.
 • Bieżący Dane osoby zgłaszającej
 • Dane pacjenta
 • Dane o szczepionce
 • Dane o zdarzeniach niepożądanych
 • Podsumowanie
 • Potwierdzenie

Sekcja 1: Dane osoby zgłaszającej

Wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?
Wykonywany zawód
Czy firma Novavax może kontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego zgłoszenia?
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Możesz również:

złożyć wniosek o udzielenie informacji medycznej (dla pracowników służby zdrowia)

Czy masz pytanie natury medycznej lub naukowej dotyczące wyrobu medycznego firmy Novavax? Skontaktuj się z ekspertami ds. informacji medycznych Novavax, którzy przygotują zindywidualizowane, oparte na dowodach, zrównoważone i aktualne informacje medyczne. 

Pracownicy służby zdrowia mogą wnioskować o informacje medyczne, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Wniosku o udzielenie informacji medycznej, klikając przycisk poniżej.

Wniosek o udzielenie informacji medycznej

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

złożyć wniosek o udzielenie informacji medycznej (dla konsumentów)

Firma Novavax nie może udzielać żadnych porad odnośnie Twojego stanu zdrowia. Skonsultuj się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub świadczeniodawcą, ponieważ takie osoby są najlepiej wykwalifikowane, aby udzielać porad odnośnie odpowiedniości stosowanego leczenia w związku z posiadaniem dostępu do wywiadu medycznego pacjenta oraz informacji o dostępnych produktach medycznych.

Aby zapytać Dział informacji medycznej firmy Novavax o produkt firmy Novavax, zadzwoń pod numer telefonu +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.