Informacje medyczne firmy Novavax

TA STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW Polski.

Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia w Polsce, przejdź do strony Informacji medycznych dla pracowników służby zdrowia.

Jeśli jesteś konsumentem w innym kraju, wróć do sekcji wyboru kraju.

Szczepionka (rekombinowana, adjuwantowa) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM

Dla szczepionki (rekombinowanej, adjuwantowej) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM uzyskano warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w zakresie aktywnego uodpornienia w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 u osób dorosłych w wieku co najmniej 12 lat.

Informacje o szczepionce (rekombinowanej, adjuwantowej) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM (znanej też jako NVX-CoV2373)

Jeśli masz pytanie dotyczące szczepionki (rekombinowanej, adjuwantowej) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM, przydatne informacje znajdziesz w poniższych materiałach.

Wniosek o udzielenie informacji medycznej

Firma Novavax nie może udzielać żadnych porad odnośnie Twojego stanu zdrowia. Skonsultuj się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub świadczeniodawcą, ponieważ takie osoby są najlepiej wykwalifikowane, aby udzielać porad odnośnie odpowiedniości stosowanego leczenia w związku z posiadaniem dostępu do wywiadu medycznego pacjenta oraz informacji o dostępnych produktach medycznych.

Aby zapytać Dział informacji medycznej firmy Novavax o produkt firmy Novavax, zadzwoń pod numer telefonu +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego (ZN)

Jeżeli niepokoją Cię jakiekolwiek możliwe skutki uboczne, porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Obejmuje to dowolne możliwe skutki uboczne niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania.

Ewentualnie, budzące poważne obawy działania niepożądane związane z produktem firmy Novavax można zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w witrynie http://www.urpl.gov.pl lub do Działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii firmy Novavax pod numerem telefonu +48 22 104 74 91 bądź za pośrednictwem formularza Zgłoszenia zdarzenia niepożądanego firmy Novavax.

Zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu

Jeśli chcesz złożyć zażalenie dotyczące wady fizycznej produktu firmy Novavax lub jego opakowania, możesz to zrobić, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Zażalenia dotyczącego jakości produktu, klikając przycisk poniżej.

Zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.