Wniosek o udzielenie informacji medycznej – dla pracownika służby zdrowia

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia i innych odpowiednich osób decyzyjnych w Polsce.

Jeśli NIE JESTEŚ pracownikiem służby zdrowia w Polsce, przejdź do strony dotyczącej Informacji medycznych dla konsumentów.

Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia w innym kraju, wróć do sekcji wyboru kraju.

Czy masz pytanie natury medycznej lub naukowej dotyczące produktu firmy Novavax? Skontaktuj się z ekspertami ds. informacji medycznych Novavax, którzy przygotują zindywidualizowane, oparte na dowodach, zrównoważone i aktualne informacje medyczne.

Pracownicy służby zdrowia mogą wnioskować o informacje medyczne, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać poniższy formularz Wniosku o udzielenie informacji medycznej.

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

Ten formularz NIE jest przeznaczony do zgłaszania zdarzeń niepożądanych i/lub zażaleń dotyczących jakości produktu. Do tych dwóch sekcji prowadzą łącza znajdujące się na dole strony.

Wprowadź swoje dane oraz zapytanie do poniższego formularza; skontaktuje się z Tobą członek naszego zespołu.

Formularz zapytania

Twoje dane kontaktowe

Wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
Numer telefonu

Pole Numer telefonu jest obowiązkowe (na wypadek, gdyby potrzebne były dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące wniosku).

Preferowana forma odpowiedzi
Numer faksu
Wykonywany zawód

Twoje zapytanie

W przypadku pytań dotyczących kilku produktów firmy Novavax należy wypełnić oddzielny formularz Wniosku o udzielenie informacji medycznej dla każdego produktu.

Nie należy podawać w tym polu żadnych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do ustalenia tożsamości.

Przesyłając ten formularz, użytkownik potwierdza, że niniejsze zapytanie jest niewymuszone oraz że jest pracownikiem służby zdrowia.

Firma Novavax szanuje prywatność użytkowników. Informacje podawane przez użytkowników zostaną wykorzystane do przetworzenia wniosku o udzielenie informacji medycznej. Zgodnie z amerykańską Ustawą o przekazywaniu korzyści lekarzom, tzw. Sunshine Act, w przypadku gdy lekarz licencjonowany w USA wnioskuje o wysyłkę artykułu naukowego, wartość artykułu wraz z kosztami wysyłki, jeśli zostanie wysłany pocztą, mogą podlegać zgłoszeniu. Informacje te mogą być przekazywane do podmiotów stowarzyszonych i partnerów firmy. Dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności firmy Novavax.

Możesz również:

zgłosić zdarzenie niepożądane (ZN)

Jeśli masz obawy związane ze zdarzeniem niepożądanym, należy je zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w witrynie http://www.urpl.gov.pl.

Ewentualnie, budzące obawy zdarzenia niepożądane związane z produktem firmy Novavax mogą być zgłaszane do Działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii firmy Novavax pod numerem telefonu +48 22 104 74 91 lub poprzez formularz Zgłoszenia zdarzenia niepożądanego firmy Novavax.

zgłosić zażalenie dotyczące jakości produktu

Jeśli chcesz złożyć zażalenie dotyczące wady fizycznej produktu firmy Novavax lub jego opakowania, możesz to zrobić, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Zażalenia dotyczącego jakości produktu, klikając przycisk poniżej.

Zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.