Zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu

Ta strona przeznaczona jest dla mieszkańców Polski. Jeśli mieszkasz w innym kraju, wróć do sekcji wyboru kraju i wybierz swój kraj.

Zażalenie dotyczące produktu może odnosić się do wady fizycznej leku i/lub jego opakowania (w tym etykiety i ulotki dołączonej do opakowania). Zażalenia dotyczące jakości produktu mogą dotyczyć problemów z tożsamością produktu, dostawą, dystrybucją, jakością, rzetelnością, bezpieczeństwem, skutecznością lub działaniem.

Jeśli chcesz złożyć zażalenie dotyczące wady fizycznej produktu firmy Novavax lub jego opakowania, możesz to zrobić, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Zażalenia dotyczącego jakości produktu, klikając przycisk poniżej.

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

Ten formularz NIE służy do wnioskowania o udzielenie informacji medycznej ani do zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Do tych dwóch sekcji prowadzą łącza znajdujące się na dole strony.

Twoje dane kontaktowe

Wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
Czy możemy skontaktować się z Tobą w przypadku dodatkowych pytań?
Preferowana forma odpowiedzi Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi.
Numer telefonu
Faks
Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?
Wykonywany zawód

Dane produktu

Rodzaj opakowania

Numer partii jest zamieszczony na fiolce produktu, tak jak pokazano, i składa się z 5–6 znaków alfanumerycznych.

butelka

Szczegóły dotyczące problemów z produktem

Czy jest możliwość odesłania próbki?
Jeśli próbka jest dostępna, należy ją zwrócić w ciągu 21 dni od dzisiaj. Firma Novavax może poprosić o próbkę w celu przeprowadzanej analizy zgłoszenia.
Należy przedstawić szczegóły, takie jak:
- Opis okoliczności, które doprowadziły do stwierdzenia wady produktu
- Jak długo trwają problemy z produktem
- Czy zgłoszenie zażalenia dotyczącego jakości produktu jest powiązane ze sposobem stosowania lub błędem użytkownika
Maksymalna liczba plików: 3.
Limit 20 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, jpeg, png, pdf.

Firma Novavax szanuje prywatność użytkowników. Informacje podawane przez użytkowników zostaną wykorzystane do przetworzenia zgłoszonego zażalenia dotyczącego jakości produktu. Informacje te mogą być przekazywane do podmiotów stowarzyszonych i partnerów firmy. Dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności firmy Novavax.

Możesz również:

złożyć wniosek o udzielenie informacji medycznej (dla pracowników służby zdrowia)

Czy masz pytanie natury medycznej lub naukowej dotyczące wyrobu medycznego firmy Novavax? Skontaktuj się z ekspertami ds. informacji medycznych Novavax, którzy przygotują zindywidualizowane, oparte na dowodach, zrównoważone i aktualne informacje medyczne. 

Pracownicy służby zdrowia mogą wnioskować o informacje medyczne, korzystając z JEDNEJ z poniższych opcji:

Opcja 1: Wypełnić i przesłać formularz Wniosku o udzielenie informacji medycznej, klikając przycisk poniżej.

Wniosek o udzielenie informacji medycznej

Opcja 2: Zadzwonić pod numer +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

złożyć wniosek o udzielenie informacji medycznej (dla konsumentów)

Firma Novavax nie może udzielać żadnych porad odnośnie Twojego stanu zdrowia. Skonsultuj się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub świadczeniodawcą, ponieważ takie osoby są najlepiej wykwalifikowane, aby udzielać porad odnośnie odpowiedniości stosowanego leczenia w związku z posiadaniem dostępu do wywiadu medycznego pacjenta oraz informacji o dostępnych produktach medycznych.

Aby zapytać Dział informacji medycznej firmy Novavax o produkt firmy Novavax, zadzwoń pod numer telefonu +48 22 104 74 91 w godzinach 09:00–17:00.

zgłosić zdarzenie niepożądane (ZN)

Jeśli masz obawy związane ze zdarzeniem niepożądanym, należy je zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w witrynie http://www.urpl.gov.pl.

Ewentualnie, budzące obawy zdarzenia niepożądane związane z produktem firmy Novavax mogą być zgłaszane do Działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii firmy Novavax pod numerem telefonu +48 22 104 74 91 lub poprzez formularz Zgłoszenia zdarzenia niepożądanego firmy Novavax.